Suche Pieczęci

Metodą laserową wykonywane są matryce i patryce do przenośnych prasek, służących do stemplowania metodą wytłaczania. Można nimi znakować papiery firmowe, ważne dokumenty, oferty, listy, fotografie, książki podnosząc ich rangę i jednocześnie utrudniając w sposób znaczący ich skopiowanie. Małe elementy w odciskanych znakach uzyskuje się na papierach do 160g. Na grubszych kartonach do 250g stosowane są odciski bez drobnych detali. Płyty fotopolimerowe Nyloprint stosowane w poligrafii do przetłaczania wykonywane są metodą naświetlania UV, a następnie wypłukiwania i suszenia.